Možnosti mobilit v programu Erasmus+

U každé instituce a u každé mobility je vždy uveden maximální počet lidí, kteří v jednom akademickém roce mohou vycestovat a případně na jak maximálně dlouho dobu (např. "3 students 30 months" znamená, že mohou vycestovat až tři studenti, každý buď na jeden nebo na dva semestry). Většina bilaterálních smluv je nyní koncipovaná tak, aby se do konkurzu o danou mobilitu mohli hlásit studenti FAV všech oborů!

Kam vyrazit?

POZOR: Nový systém EWP zatím neumožňuje elegantní export seznamu nově uzavřených bilaterálních dohod v rámci programu Erasmus+, řiďte se proto prosím pouze dle aktuálně platné excelovské tabulky, která se bude pravidelně aktualizovat. V případě nejasností pište na fakultním discordu do kanálu #mobility.

Inspirace

Přečtěte si Informace o zahraničních vysokých školách a zkušenostech studentů.

Přihláška do konkurzu na Erasmus+ mobility

Termíny najdete na záložce Aktuality.

Student Mobility for Studies (SMS)

Erasmus+ mobilita studentů za účelem studia – Student mobility for studies (SMS) – viz též info na international.zcu.cz.

Součástí elektronické přihlášky jsou povinné tři přílohy:

 1. Přihláška na výjezd. Jde o formulář Student Application Form pro program Erasmus+ (oficiciální formulář ZV). Pokud si nejste 100% jisti, co ve formulářích vyplnit, přílohu vkládejte v editovatelném formátu (MS Word), aby ji bylo případně možné snadno opravit.
 2. Životopis. Váš strukturovaný životopis v českém i cizím jazyce nejlépe ve formátu europass.
 3. Motivační dopis. Zdůvodnění, proč chcete část studia v zahraničí absolvovat a proč na zvolené instituci. Součástí motivačního dopisu by měl být i předběžný seznam předmětů, které byste v zahraničí chtěli studovat, příp. téma výzkumné práce.

Doporučení:

Pokud budete vybráni se dozvíte obratem a cca do týdne musíte svoji účast závazně potvrdit. Následně se pak budete řídit pokyny z International Office (viz též info na stránce IO zde).

Důležité upozornění: o finančních prostředcích určených na ERASMUS mobility studentů rozhoduje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) většinou někdy v červenci. Do rozhodnutí nelze studentům na 100% zaručit přidělení finančních prostředků.

Informace pro vybrané studenty:

 • Nadále postupujte dle instrukcí ze zahraničních vztahů (s největší pravděpodobností Vám je pošle kolegyně Eliška Hošinská). U mobilit na LS je možné, že instrukce přijdou až na podzim.
 • V této době dochází i ke spuštění nového informačního systému a je tedy možné, že se insturkce budou v průběhu doby trochu měnit.
 • Learning Agreement (LA) podepisuje vždy pouze fakultní koordinátor a to výhradně elektronicky, tj. pokud budete z portálu (nebo nějakého editoru) generovat PDFko, naučte se, jak do něj vložit svůj podpis (alespoň obrázek, lépe samozřejmě elektronický podpis).
  • V LA je potřeba vyplnit odpovídající studijní obor na přijímající instituci, seznam předmětů, které byste tam chtěli absolvovat, včetně českých ekvivalentů - měli byste si vybírat předměty, které máte ve svém studijním plánu uvedeny jako Ačkové, příp. Bčkové. Cokoliv jiného (tj. např. předměty, které se u nás vůbec neučí) Vám může být uznáno jako C.
  • O uznání přemětů A a B rozhoduje garant předmětu u nás, proto je vhodné s ním konzultovat sylabus předmětu v zahraničí ještě před odjezdem.
  • POZOR: LA by měl před podpisem vidět garant oboru, který budete u nás studovat v době výjezdu. Vyplněný (Vámi podepsaný) formulář LA (resp. export z EWP) tedy pošlete emailem garantovi oboru a v cc: fakultnímu koordinátorovi (favint@fav.zcu.cz), který LA podepíše až na základě vyjádření od garanta.
 • Až budete mít ze zahraniční instituce potvrzení o přijetí, můžete si zažádat také o mimořádné fakultní Stipendium na podporu mobilit studentů.


Student Mobility for Traineeships (SMT)

Erasmus+ studentská praxe – Student mobility for traineeships (SMT)

Přihlášky je možné podávat celý rok. Více informací viz stránky IO, resp. kontaktní osoba na IO je paní Pavlína Bínová. Pokud budete mít vše zajištěné, nezapomeňte také prosím informovat fakultního koordinátora mobilit, viz kontakty.

Staff Mobility for Teaching (STA)

Erasmus+ učitelská mobilita – Staff mobility for teaching (STA) - viz též info na international.zcu.cz.

Výběr uchazečů také podléhá výběrovému řízení (VŘ). Podmínky:

Staff Mobility for Training (STT)

Erasmus+ školení zaměstnanců – Staff mobility for training (STT) - viz též info na international.zcu.cz.

Výběr uchazečů také podléhá výběrovému řízení (VŘ). Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol. Podmínky:

Courses available for mobility students in 2023/24

course
code
course
name
semester ECTS
credits
recom.
level
language of
instruction
KFY/DP1 Thesis Tutorial 1 winter 6 M Czech, English
KFY/DP2 Thesis Tutorial 2 summer 12 M Czech, English
KFY/FPL1 Solid State Physics 1 winter 5 B Czech, English
KFY/FPL2 Solid State Physics 2 winter 6 M Czech, English
KFY/MPPL Modelling of Plasma and of Solid State summer 4 M Czech, English
KFY/PRJ2 Semester Project 2 summer 3 B Czech, English
KFY/PRJ3 Semester Project 3 winter 3 B Czech, English
KFY/PRJ4 Semester Project 4 summer 3 B Czech, English
KFY/PTMP Adv. Technolog. for Surface Modification summer 4 M Czech, English
KFY/UPT Introduction to Plasma Technology winter 3 B Czech, English
KGM/APA-E Algorithms of Spatial Analyses summer 3 M English
KGM/GW-E GeoWeb winter 6 M English
KGM/MFG-E Mathematical and Physical Geodesy summer 3 B English
KGM/PDB-E Spatial Databases winter 4 M English
KGM/PRJ1 Semestral Project 1 winter 3 B Czech, English
KGM/VP2-E Adjustment Calculus 2 winter / summer 4 M English
KIV/ACG Advanced Computer Graphics winter / summer 6 M English
KIV/DB1-E Database Systems 1 winter 6 B English
KIV/IR-E Information Retrieval summer 6 M English
KIV/KPG-E The Beauty of Computer Graphics summer 5 B English
KIV/OP-E Thematic Project winter / summer 5 M English
KIV/OSN-E Research Seminar in Computing winter 3 M English
KIV/PIA-E Internet Application Programming winter 6 M English
KIV/PPA2E Computers and Programming 2 summer 5 B English
KIV/PT-E Programming Techniques winter 5 B English
KIV/SAR-E Software System Architectures winter 6 M English
KIV/SU-E Machine Learning winter 6 M English
KIV/UIR-E AI and Pattern Recognition summer 6 M English
KIV/UUR-E Introduction to User Interfaces summer 4 B English
KIV/VSS-E Soft. Syst. Reliability and Performance winter 6 M English
KIV/WEB-E Web Applications winter 4 B English
KIV/ZEP-E Basics of effective programming summer 4 B English
KIV/ZOS-E Fundamentals of Operating Systems winter 6 B Czech
KIV/ZPOSE Polygon Mesh Processing winter 6 M English
KIV/ZSW-E Fundamentals of Software Engineering summer 6 B Czech, English
KKY/IŘ1-E Information and Control Systems 1 summer 6 M English
KKY/MCT Mathematical Control Theory winter 5 M English
KKY/MS2 Modelling and Simulation 2 winter 6 M Czech, English
KKY/SWAP SW Development for Automotive Industry winter 3 M English
KKY/UI Artificial Intelligence winter 6 B Czech, English
KKY/ZDO-E Digital Image Processing winter / summer 6 M English
KKY/ZMB Introduction to Cellular System Modeling summer 5 M English
KMA/ALG Algebraic Structures summer 5 M Czech, English
KMA/G1 Affine and Euclidean Geometry winter 4 B Czech, English
KMA/G2 Projective Geometry summer 4 M Czech, English
KMA/MA3 Mathematical Analysis 3 winter 5 B Czech, English
KMA/MME Mathematical Models in Econometrics winter 4 M Czech, English
KMA/MMM Modern Mathematical Methods summer 6 M Czech, English
KMA/NA Numerical Analysis winter 5 M Czech, English
KMA/NM Numerical Methods summer 5 B Czech, English
KMA/ODR Ordinary Differential Equations winter 6 B Czech, English
KMA/PDR Partial Differential Equations winter 6 M Czech, English
KMA/PRJ2 Semester Project 2 summer 3 B Czech, English
KMA/PRJ3 Semester Project 3 winter 3 B Czech, English
KMA/PRJ4 Semester Project 4 summer 3 B Czech, English
KMA/PRJ5 Semester Project 5 winter 5 B Czech, English
KMA/PSA Probability and Statistics A winter 5 B Czech, English
KMA/PSE Probability and Statistics for El. Eng. winter / summer 2 B Czech, English
KMA/SF Stochastic Finance summer 6 M Czech, English
KMA/SPMA Seminar Assignment in Mathematics winter / summer 3 M Czech, English
KMA/TSI Network Theory summer 4 B Czech, English
KMA/VPDM Selected Topics in Discrete Mathematics winter 6 M Czech, English
KMA/VPM1 Selected Topics in MA and NM 1 summer 5 B Czech, English
KMA/ZNP Fundamentals of Random Processes winter 6 B Czech, English
KME/MCM-E Mechanics of Composite Materials winter / summer 5 M English
KME/MM-E Mechanics of Materials winter / summer 5 B English
KME/SPM-E Student Project in Mechanics winter / summer 5 B English
KME/TM-E Technical Mechanics winter / summer 5 B English
KME/VMM Comp. Methods in Solid Mechanics summer 6 M Czech, English
KME/VMP Comp. Methods in Mechanics of Materials winter / summer 5 M Czech, English
KME/VMT Computational Methods in Fluid Dynamics summer 5 M Czech, English
B = bachelor (undergraduate),
M = master (graduate)
last updated: 10 May 2023, 11:50:57 (CEST).
If the language of instruction is "Czech, English", it means, that the curse is available also in Czech that runs usually in parallel.

Sledujte nás na sociálních sítích