Možnosti studijních pobytů Free-Movers

  1. Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci včetně doložení absolvovaných výsledků studia (Transcript of Records), v případě zemí s ECTS systémem doložením splnění min. 20 ECTS kreditů, u zemí bez ECTS min. 4 předměty za semestr.
  2. Zpracování podkladů/výzkumu pro bakalářskou (max. délka pobytu je 2 měsíce), diplomovou (max. délka pobytu je 3 měsíce) či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně, archívu apod. Přihlášku musí navíc potvrdit též vedoucí závěrečné práce.
  3. Odborný kurz s min. rozsahem 15 hodin týdně. POZOR: Jazykový kurz se týká výlučně studentů, jejichž hlavním oborem je studium daného jazyka.
  4. letní/zimní škola organizovaná VŠ institucí, např. letní škola aplikované matematiky apod. Financování letní/zimní školy: 1-12 den – 50%, 13-30 den – 100% příspěvku.
Ve všech případech přihlášku potvrzuje garant oboru, který studen na ZČU studuje (resp. bude studovat v době výjezdu).

Základní podmínky programu Free-Movers

Přihláška do konkurzu na Free-Movers mobility

Termíny najdete na záložce Aktuality.

Student Mobility for Studies (SMS)

Free-Movers mobilita studentů za účelem studia – Student mobility for studies (SMS) – viz též info na international.zcu.cz.

Součástí elektronické přihlášky je povinných pět příloh:

  1. Přihláška na výjezd. Jde o formulář Student Application Form pro program INTER. Pokud si nejste 100% jisti, co ve formulářích vyplnit, přílohu vkládejte v editovatelném formátu (MS Word), aby ji bylo případně možné snadno opravit.
  2. Receiving Institution Approval (RIA). Jde o potvrzení zahraniční instituce, že Vás v uvedeném termínu přijme.
  3. Learning Agrement (LA). U studijního pobytu jde o seznam předmětů, které budete v zahraničí studovat, u výzkumného pobytu téma výzkumné práce apod.
  4. Životopis. Váš strukturovaný životopis v českém i cizím jazyce nejlépe ve formátu europass.
  5. Motivační dopis. Zdůvodnění, proč chcete část studia v zahraničí absolvovat a proč na zvolené instituci.

Pokud budete vybráni se dozvíte obratem a cca do týdne musíte svoji účast závazně potvrdit. Následně se pak budete řídit pokyby ze Zahraničních vztahů (viz též info na stránce ZV zde).

Důležité upozornění: o finančních prostředcích určených na Free-Movers rozhoduje MŠMT při schvalování institucionárního rozvojového plánu na přelomu ledna a února. O prostředcích na ERASMUS mobility studentů rozhoduje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) většinou někdy v červenci. Do rozhodnutí nelze studentům na 100% zaručit přidělení finančních prostředků.

Sledujte nás na sociálních sítích