Aktuality

2024-05-15 Bylo vypsáno dodatečné celouniverzitní kolo výběrového řízení na Free-Movers mobilitu 2024 (INTER-24). Na portálu ji najdete pod názvem "INTER 24 - celouniverzitní kolo IO".
2024-04-16 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2024/25.
2024-04-16 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na učitelskou Erasmus+ STA mobilitu 2024/25.
2024-01-15 Bylo vypsáno 2. kolo výběrového řízení na Free-Movers mobilitu 2024 (INTER-24).
2024-01-15 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na Erasmus+ SMS mobilitu 2024/25. POZOR: více kol výběrového řízení letos nebude.
2023-11-21 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na Free-Movers mobilitu 2024 (INTER-24).
2023-05-10 Dnes byla nově podepsaná Erasmus+ IIA smlouva s UNIVERSITÉ DE MONS (B.MONS21).
2023-05-09 Dnes byla nově podepsaná Erasmus+ IIA smlouva s OTH REGENSBURG (D.REGENSBURG02).
2023-05-02 Bylo vypsáno dodatečné celouniverzitní kolo výběrového řízení na Free-Movers mobilitu 2023 (INTER-23). Na portálu ji najdete pod názvem "INTER 23 - celouniverzitní kolo".
2023-04-25 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na učitelskou Erasmus+ STA mobilitu 2023/24.
2023-04-20 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2023/24.
2023-02-18 Do výběrového řízení na studentské Erasmus+ SMS mobility 2023/24 se na FAV přihlásilo celkem 31 studentů, kteří si podali celkem 39 přihlášek. Všech 31 studentů mířících do 16ti partnerských institucích v 11ti zemích bylo na fakultní úrovni vybráno.
2023-02-17 Do výběrového řízení na studentské mobility Free-Movers mobilitu 2023 (INTER-23) se na FAV přihlásil celkem 1 student, který byl na fakultní úrovni vybrán.
2023-01-14 Bylo vypsáno první kolo výběrového řízení na Erasmus+ SMS mobilitu 2023/24. POZOR: více kol výběrového řízení letos nebude.
2023-01-30 Dnes byla nově podepsaná Erasmus+ IIA smlouva s OTH AMBERG-WEIDEN (D.AMBERG01).
2023-01-13 Dnes byla nově podepsaná Erasmus+ IIA smlouva s PHILIPPS-UNIVERSITÄT MARBURG (D.MARBURG01).
2023-01-03 Dnes byla nově podepsaná Erasmus+ IIA smlouva s UNIVERSITÄT ROSTOCK (D.ROSTOCK01).
2022-12-06 Dnes byla podepsaná Erasmus+ IIA smlouva s FACHHOCHSCHULE MÜNCHEN (D.MUNCHEN06), je to první Erasmus+ IIA smlouva pro období 2022-2027 podepsaná na ZČU (a tedy i FAV) přes nový EWP systém.
2022-10-04 Byla vypsáno předkolo a tři řádná kola výběrového řízení na Free-Movers mobilitu 2023 (INTER-23).
2022-06-03 Přidány informace k OTH Regensburg Stiftung na letní semestr 2022/23
2022-04-27 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na učitelskou Erasmus+ STA mobilitu 2022/23.
2022-04-21 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2022/23.
2022-02-24 V prvním kole výběrového řízení na Erasmus+ SMS mobilitu 2022/23 bylo z fakulty doporučeno k financování všech 12 mobilit.
2022-02-16 Bylo vypsáno druhé kolo výběrového řízení na Erasmus+ SMS mobilitu 2022/23.
2022-02-01 Přidány informace k OTH Regensburg Stiftung na zimní semestr 2022/23
2022-01-31 Byly aktualizovány podmínky mobilit Free-Movers (INTER-22), např. je nyní možné z programu financovat i letní/zimní školy kratší než 30 dní.
2022-01-26 Bylo vypsáno prví kolo výběrového řízení na Erasmus+ SMS mobilitu 2022/23.
2021-11-26 Byla vypsána tři kola výběrového řízení na Free-Movers mobilitu 2022 (INTER-22).
2021-10-28 Dne 4.11.2021 se od 17h uskuteční online prezentace Bavorsko-české vysokoškolské agentury s názvem Za studiem do Bavorska, odkaz na ZOOM je přímo v letáku.
2021-09-20 V letošním AR 2021/22 budou podepsány kompletně nové bilaterální dohody v programu Erasmus+. První kolo přihlášek na mobility v AR 2022/23 bude vyhlášeno někdy v lednu 2022 s předpokládaným termínem přihlášek někdy v první polovině února. Pokud byste chtěli vycestovat na nějakou univerzitu, se kterou dosud FAV neměla uzavřenou dohodu, neváhejte kontaktovat fakultního koordinátora.
2021-09-16 Bylo vypsáno 3. kolo výběrového řízení na Erasmus+ SMS mobilitu 2021/22 (na letní semestr 2021/22).
2021-05-11 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na učitelskou Erasmus+ STA mobilitu 2021/22.
2021-05-05 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2021/22.
2021-03-12 Bylo vypsáno výběrové řízení programu BE&ST - BE and STudy Abroad, ZS 2021/22 v USA na Millikin University.
2021-03-10 Přidány informace k OTH Regensburg Stiftung na zimní semestr 2021/22
2021-02-08 Bylo vypsáno výběrové řízení programu BE&ST - BE and STudy Abroad, ZS 2021/22 v USA na Southern Utah University.
2021-01-27 V rámci DoD bude ve virtuální místnosti FAV od 12:30 mj. i povídání o mobilitách.
2021-01-26 Byla aktualizována mapa destinací Erasmus+.
2020-12-16 Bylo vypsáno prví kolo výběrového řízení na Erasmus+ SMS mobilitu 2021/22.
2020-11-13 Byla vypsána tři kola výběrového řízení na Free-Movers mobilitu 2021 (INTER-21).
2020-09-03 Bylo vyhlášeno mimořádné výběrové řízení na Free-Movers mobility uskutečněné ještě v roce 2020.
2020-09-02 Open call for Swiss Government Excellence Scholarships, jedná se o stipendijní pobyty na univerzitách ve Švýcarsku pro studenty DSP a postdoktorandy a vědce
2020-06-01 Výběrové řízení na Free-Movers prodlouženo do 26.6.2020
2020-05-28 BTHA vypsala Mimořádné grantové výzvy pro krátkodobé česko-bavorské akademické projekty v době krize
2020-05-18 Byly přidány termíny žádostí o CEEPUS mobility
2020-04-29 Bylo vypsáno dodatečné výběrové řízení na Free-Movers mobilitu 2020 (4. kolo).
2020-04-28 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na učitelskou Erasmus+ STA mobilitu 2020/21.
2020-04-22 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2020/21.
2020-04-24 Byly aktualizovány instrukce pro vybrané studenty, jak postupovat před podpisem LA.
2020-04-02 Byly přidány termíny žádostí o stipendia DAAD na základě mezinárodních smluv.
2020-03-23 Byla vypsána dodatečná výběrová řízení na Free-Movers mobilitu 2020 (3. kolo) a Erasmus+ mobilitu 2020/21 (2. kolo).
2020-02-14 Výsledky výběrových řízení na Erasmus+ SMS mobilitu 2020/21 a Free-Movers mobilitu 2020 jsou nyní přístupné přihlášeným studentům na portálu.
2020-02-07 Bylo vypsáno výběrové řízení programu BE&ST - BE and STudy Abroad, ZS 2020/21 v USA.
2020-01-28 Dnes vyšel Erasmus+ annual report 2018.
2020-01-24 Byly aktualizovány instrukce k podávání přihlášek, které nyní probíhá výhradně přes portál.
2020-01-21 Přidány informace k OTH Regensburg Stiftung na zimní semestr 2020/21
2020-01-16 Od dnešního dne je fakultním koordinátorem mobilit Jan Pospíšil.
2020-01-06 Byly aktualizovány informace o dodatečném fakultním stipendiu pro rok 2020.
2019-11-22 Byla vypsána výběrová řízení na Free-Movers mobilitu 2020 a Erasmus+ mobilitu 2020/21.
2019-11-18 Dnes byly podepsány dvě nové bilaterální dohody: TU Bergakademie Freiberg (D.FREIBER01) a Univerza v Mariboru (SI.MARIBOR01).
2019-11-04 Dnes byla podepsána nová bilaterální dohoda: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií (SK.BRATISL01).
2019-11-12 Dne 20.11.2019 se uskuteční International Day Plzeň, viz internationalday.cz.
2019-09-12 Bylo vypsáno předkolo výběrového řízení na celosemestrální Free-Movers mobilitu LS 2019/20 do mimoevropských/mimoerasmových zemí.
2019-09-09 Bylo vypsáno dodatečné výběrové řízení na Erasmus+ mobilitu LS 2019/20.
2019-06-10 Dnes byla podepsána nová bilaterální dohoda: Politecnico di Bari (I.BARI05).
2019-04-05 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na učitelskou Erasmus+ STA mobilitu 2019/20.
2019-04-04 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2019/20.
2019-04-04 Dnes byla podepsána nová bilaterální dohoda: Universidad Compultense de Madrid (E.MADRID03).
2019-03-19 Dnes byla podepsána nová bilaterální dohoda: Universidad Autonoma de Barcelona (UAB, E.BARCELO02), Escola Universitaria Salesiana de Sarria (EUSS)
2019-01-02 Byl aktualizován způsob výpočtu pro dodatečné fakultní stipendium.
2018-11-12 Bylo vypsáno výběrové řízení na Erasmus+ mobilitu 2019/20.
2018-10-16 Byly vypsány termíny výběrových řízení na Free-Movers mobilitu 2019.
2018-09-17 Bylo vypsáno dodatečné výběrové řízení na Erasmus+ mobilitu LS 2018/19 a předkolo výběrového řízení na celosemestrální Free-Movers mobilitu LS 2018/19 do mimoevropských/mimoerasmových zemí.
2018-05-21 Bylo vypsáno dodatečné výběrové řízení na Free-Movers mobilitu 2018.
2018-03-29 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2018/19.
2018-03-23 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na učitelskou Erasmus+ STA mobilitu 2018/19.
2018-03-13 Bylo vypsáno 2. kolo výběrového řízení na studentskou Erasmus+ SMS mobilitu 2018/19.
2018-01-02 Byl aktualizován způsob výpočtu pro dodatečné fakultní stipendium.
2017-11-10 Dnes je Erasmus Day na FAV: od 10:00 v UC143 (zasedačka na děkanátu).
2017-11-09 Bylo vypsáno výběrové řízení na Erasmus+ mobilitu 2018/19.
2017-11-03 Bylo vypsáno výběrové řízení na Free-Movers mobilitu 2018.
2017-10-31 Dnes na KMA: D. Fronček: studium M.S. in Mathematical Sciences, University of Minnesota Duluth, od 11:10 a 16:40 v UC233.
2017-10-23 Erasmus Day na FAV: 10.11.2017 od 10:00 v UC143 (zasedačka na děkanátu).
2017-09-08 Bylo vypsáno dodatečné výběrové řízení na neobsazené studentské Erasmus+ SMS mobility LS 2017/18.
2017-05-30 Přidána nová destinace: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL.POZNAN01).
2017-04-03 Bylo vypsáno 1. kolo výběrového řízení na Erasmus+ STA a STT mobilitu 2017/18.
2017-03-13 Bylo vypsáno 2. kolo výběrového řízení na Erasmus+ mobilitu 2017/18 (stále i zimní, ale zejména letní semestr 2017/18).
2017-03-03 Pavel Hájek je nový koordinátor mobilit na katedře geomatiky.
2017-03-02 Bylo vypsáno 2. kolo výběrového řízení na Free-Movers mobilitu 2017 (zejména zimní semestr 2017/18).
2017-02-04 Aktualizované bilaterální dohody: Queen's University of Belfast (UK.BELFAST01), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (PL.SZCZECI02).
2017-02-03 Přidána nová destinace: University of Applied Sciences (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur) Leipzig, Germany.
2017-01-25 Přidána mapa destinací Erasmus+.
2016-12-14 Přidána nová destinace: University of Basilicata (Universita degli Studi della Basilicata), Potenza, Italy.
2016-11-28 Přidán odkaz na Informace o zahraničních vysokých školách a zkušenostech studentů.
2016-11-11 Bylo vypsáno výběrové řízení na studentské Erasmus+ SMS mobility 2017/18.
2016-11-10 Bylo vypsáno výběrové řízení na Free-Movers mobilitu 2017.
2016-10-21 Dne 11.11.2016 od 10:00 v UC143 proběhne informační schůzka Erasmus+ day na FAV pro zájemce vycestovat v rámci studia do zahraničí.
2016-09-02 Bylo vypsáno dodatečné výběrové řízení na neobsazené studentské Erasmus+ SMS mobility LS 2016/17.
2016-07-07 Přidána nová destinace: University of Barcelona (Universidad de Barcelona), Spain.
2016-06-28 Od European Funding Guide jsme dostali informaci o novém Dream NEW Scholarship pro mobilitu na Nový Zéland v únoru-březnu 2017, deadline přihlášek 1.9.2016.
2016-06-16 Aktualizované informace pro vybrané studenty a odkazy na nové stránky Zahraničních vztahů.
2016-04-12 Bylo vypsáno výběrové řízení na zaměstnanecké Erasmus+ STT mobility 2016/17.
2016-03-23 Bylo vypsáno dodatečné výběrové řízení na neobsazené studentské Erasmus+ SMS mobility 2016/17.
2016-02-24 Bylo vypsáno výběrové řízení na učitelské Erasmus+ STA mobility 2016/17.
2015-11-24 Bylo vypsáno výběrové řízení na studentské Erasmus+ SMS mobility 2016/17.
2015-11-12 Bylo vypsáno výběrové řízení na Free-Movers mobility 2016. Na rok 2016 získala fakulta více prostředků na Free-Movers mobility, než v letošním roce, proto se neváhejte přihlásit a prostředky využít.
2015-09-02 Bylo vypsáno dodatečné výběrové řízení na studentské Erasmus+ SMS mobility LS 2015/16.
2015-04-15 Byl aktualizován seznam platných bilaterálních smluv Erasmus+ pro FAV na stránkách ZV.
2015-02-02 Byl aktualizován seznam platných bilaterálních smluv Erasmus+ pro FAV na stránkách ZV.
2014-12-05 Bylo vypsáno výběrové řízení na Free-Movers mobility 2015.
2014-11-24 Bylo vypsáno výběrové řízení na studentské a učitelské Erasmus+ STA mobility 2015/16.
2014-02-24 Pro malý zájem studentů o zahraniční mobility bylo vypsáno dodatečné výběrové řízení na Erasmus+ SMS mobility 2014/15, viz též informace na konci stránky.
2014-01-15 Brunel University a NTNU Trondheim s námi bohužel neprodlouží Erasmus smlouvu na další roky z důvodu nereciprocity (od nich sem nikdy nikdo nepřijel). Toto je bohužel rozhodnutí univerzity (a ne math. departmentu, kde s námi i spolupráci chtěli prodloužit), se kterým toho moc nemůžeme udělat, i když se o prodloužení smlouvy budeme samozřejmě snažit i nadále. Každopádně si ale prosím ve Vaší přihlášce na Erasmus mobilitu 2014/15 vyberte jinou destinaci.
2013-12-01 Právě probíhají jednání o uzavření nových inter-institucionálních dohod na akademické roky 2014/15 - 2020/21, údaje jsou průběžně aktualizovány. U některých dohod pravděpodobně nedojde k podpisu ještě před termínem do přihlášek k výběrovému řízení (17.1.2014). Partneři nicméně alespoň slovně potvrdili zájem o další spolupráci, můžete se tedy hlásit i na tyto destinace.

Důležité termíny

23:59, 14.06.2024 pro dodatečné celouniverzitní kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2024 (INTER-24)
23:59, 23.05.2024 pro 1. kolo VŘ na učitelskou Erasmus+ Staff mobility for teaching (STA) 2024/25
23:59, 23.05.2024 pro 1. kolo VŘ na zaměstnaneckou Erasmus+ Staff mobility for training (STT) 2024/25
23:59, 14.02.2023 pro 2. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2024 (INTER-24, zejména letní školy 2024 a zimní semestr 2024/25)
23:59, 14.02.2023 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Erasmus+ SMS mobilitu 2024/25 (jedno-semestrální pobyty během AR 2024/25, POZOR: jiné kolo VŘ nebude)
23:59, 14.12.2023 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2024 (INTER-24, zejména letní semestr 2023/24)
23:59, 31.05.2023 pro dodatečné celouniverzitní kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2023
12:00, 26.05.2023 pro 1. kolo VŘ na učitelskou Erasmus+ Staff mobility for teaching (STA) 2023/24
11:59, 26.05.2023 pro 1. kolo VŘ na zaměstnaneckou Erasmus+ Staff mobility for training (STT) 2023/24
23:59, 14.04.2023 pro 3. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2023 (INTER-23, zejména letní školy 2023 a zimní semestr 2023/24)
23:59, 24.02.2023 BE&ST - BE and STudy Abroad (zimní semestr 2023/24)
23:59, 14.02.2023 pro 2. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2023 (INTER-23, zejména letní školy 2023 a zimní semestr 2023/24)
23:59, 14.02.2023 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Erasmus+ SMS mobilitu 2023/24 (1-2 semestrální pobyty během AR 2023/24, POZOR: jiné kolo VŘ nebude)
23:59, 14.12.2022 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2023 (INTER-23, zejména letní semestr 2022/23)
23:59, 24.10.2022 pro předkolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2023 (INTER-23, zejména zimní školy 01-02/2023 a letní semestr 2022/23)
23:59, 01.10.2022 OTH Regensburg Stiftung Stipendien für das Sommersemester 2022/23
12:00, 30.05.2022 pro 1. kolo VŘ na učitelskou Erasmus+ STA mobilitu 2022/23
11:59, 30.05.2022 pro 1. kolo VŘ na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2022/23
23:59, 15.04.2022 OTH Regensburg Stiftung Stipendien für das Wintersemester 2022/23
23:59, 14.04.2022 pro 3. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2022 (INTER-22, zejména zimní semestr 2022/23)
23:59, 14.04.2022 pro 2. kolo VŘ na mobilitu Erasmus+ 2022/23 (zimní i letní semestr 2022/23)
23:59, 14.02.2022 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Erasmus+ 2022/23 (zejména zimní semestr 2022/23)
23:59, 14.02.2022 pro 2. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2022 (INTER-22, zejména letní školy 2022)
23:59, 09.12.2021 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2022 (INTER-22, zejména letní semestr 2021/22)
17:00, 04.11.2021 Za studiem do Bavorska, online prezentace Bavorsko-české vysokoškolské agentury
23:59, 15.10.2021 pro 3. kolo VŘ na mobilitu Erasmus+ 2021/22 (letní semestr 2021/22)
23:59, 01.10.2021 OTH Regensburg Stiftung Stipendien für das Sommersemester 2021/22
12:00, 18.06.2021 pro 1. kolo VŘ na učitelskou Erasmus+ STA mobilitu 2021/22
11:59, 18.06.2021 pro 1. kolo VŘ na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2021/22
23:59, 06.04.2021 BE&ST - BE and STudy Abroad (zimní semestr 2020/21)
23:59, 15.04.2021 OTH Regensburg Stiftung Stipendien für das Wintersemester 2021/22
23:59, 14.04.2021 pro 3. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2021 (INTER-21, zejména zimní semestr 2021/22)
23:59, 14.04.2021 pro 2. kolo VŘ na mobilitu Erasmus+ 2021/22 (zimní i letní semestr 2021/22)
23:59, 07.03.2021 BE&ST - BE and STudy Abroad (zimní semestr 2020/21)
23:59, 14.02.2021 pro 2. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2021 (INTER-21, mobility kdykoliv v roce 2021)
23:59, 14.02.2021 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Erasmus+ 2021/22 (zejména zimní semestr 2021/22)
23:59, 09.12.2020 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2021 (INTER-21, zejména letní semestr 2020/21)
23:59, 01.12.2020 Roční stipendia BTHA na studium v Bavorsku pro studenty magisterských oborů a doktorandy
23:59, 16.11.2020 Swiss Government Excellence Scholarships, jedná se o stipendijní pobyty na univerzitách ve Švýcarsku pro studenty DSP a postdoktorandy a vědce
23:59, 15.11.2020 stipendia DAAD pro studenty magisterských oborů (10-24m), doktorandy (1-6m) a VŠ učitele (1-3m)
23:59, 31.10.2020 přihláška na CEEPUS mobilitu v rámci sítě (letní semestr 2020/21)
23:59, 15.10.2020 OTH Regensburg Stiftung Stipendien für das Sommersemester 2020/21
12:00, 30.09.2020 pro mimořádné VŘ na mobilitu Free-Movers uskutečněnou ještě v roce 2020
23:59, 26.06.2020 přihláška na studijní a výzkumné pobyty v Japonsku
12:00, 26.06.2020 pro 4. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2020 (zejména zimní semestr 2020/21)
23:59, 15.06.2020 přihláška na CEEPUS mobilitu v rámci sítě (zimní i letní semestr 2020/21)
12:00, 05.06.2020 pro 1. kolo VŘ na učitelskou Erasmus+ STA mobilitu 2020/21
11:59, 05.06.2020 pro 1. kolo VŘ na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2020/21
23:59, 30.04.2020 stipendia DAAD pro doktorandy (1-6m) a VŠ učitele (1-3m)
23:59, 15.04.2020 AKTION stipendia pro vysokoškolské učitele ZS 2020/21
23:59, 15.04.2020 OTH Regensburg Stiftung Stipendien für das Wintersemester 2020/21
23:59, 13.04.2020 pro 3. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2020 (zejména zimní semestr 2020/21)
23:59, 13.04.2020 pro 2. kolo VŘ na Erasmus+ SMS mobilitu 2020/21
23:59, 15.03.2020 AKTION semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia ZS 2020/21 a habilitační stipendia pro doktorandy,
12:00, 29.02.2020 BE&ST - BE and STudy Abroad (zimní semestr 2020/21)
23:59, 12.02.2020 pro 2. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2020 (zejména zimní semestr 2020/21)
23:59, 12.02.2020 pro 1. kolo VŘ na studentskou Erasmus+ SMS mobilitu 2020/21 (zejména zimní semestr 2020/21)
12:00, 04.12.2019 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2020 (zejména letní semestr 2019/20)
16:00, 20.11.2019 International Day Plzeň, viz internationalday.cz
12:00, 14.10.2019 předkolo VŘ na celosemestrální Free-Movers mobilitu pro letní semestr 2019/20 do mimoevropských/mimoerasmových zemí
11:59, 14.10.2019 dodatečné VŘ na studentskou Erasmus+ SMS mobilitu letní semestr 2019/20
12:00, 15.05.2019 pro 1. kolo VŘ na učitelskou Erasmus+ STA mobilitu 2019/20
11:59, 15.05.2019 pro 1. kolo VŘ na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2019/20
12:00, 11.04.2019 pro 3. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2019 (zejména zimní semestr 2019/20)
12:00, 13.02.2019 pro 2. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2019 (zejména zimní semestr 2019/20)
11:59, 13.02.2019 pro 1. kolo VŘ na studentskou Erasmus+ SMS mobilitu 2019/20 (zejména zimní semestr 2019/20)
12:00, 05.12.2018 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2019 (zejména letní semestr 2018/19)
10:00, 09.11.2018 Erasmus Info Day na FAV, od 10:00 v UC143
12:00, 10.10.2018 předkolo VŘ na celosemestrální Free-Movers mobilitu pro letní semestr 2018/19 do mimoevropských/mimoerasmových zemí
11:59, 10.10.2018 dodatečné VŘ na studentskou Erasmus+ SMS mobilitu letní semestr 2018/19
12:00, 19.06.2018 pro dodatečné VŘ na mobilitu Free-Movers 2018 (léto a zimní semestr 2018/19)
12:00, 30.04.2018 pro 1. kolo VŘ na učitelskou Erasmus+ STA mobilitu 2018/19
12:00, 26.04.2018 pro 1. kolo VŘ na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2018/19
12:00, 13.04.2018 pro 3. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2018 (zejména zimní semestr 2018/19)
12:00, 05.04.2018 pro 2. kolo VŘ na studentskou Erasmus+ SMS mobilitu 2018/19 (zimní i letní semestr 2018/19)
12:00, 13.02.2018 pro 1. kolo VŘ na studentskou Erasmus+ SMS mobilitu 2018/19 (zejména zimní semestr 2018/19)
11:59, 13.02.2018 pro 2. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2018 (zejména zimní semestr 2018/19)
12:00, 06.12.2017 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2018 (zejména letní semestr 2017/18)
10:00, 10.11.2017 Erasmus Info Day na FAV, od 10:00 v UC143
16:40, 31.10.2017 D. Fronček: studium M.S. in Mathematical Sciences, University of Minnesota Duluth, od 16:40 v UC233
11:10, 31.10.2017 D. Fronček: studium M.S. in Mathematical Sciences, University of Minnesota Duluth, od 11:10 v UC233
15:00, 30.10.2017 Monash University Day Prague
12:00, 11.10.2017 dodatečné VŘ na studentskou Erasmus+ SMS mobilitu letní semestr 2017/18
12:00, 27.04.2017 pro 1. kolo VŘ na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2017/18
11:59, 27.04.2017 pro 1. kolo VŘ na učitelskou Erasmus+ STA mobilitu 2017/18
12:00, 06.04.2017 pro 2. kolo VŘ na mobilitu Erasmus+ 2017/18 (i zimní, ale zejména letní semestr 2017/18)
12:00, 15.03.2017 pro 2. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2017 (zejména zimní semestr 2017/18)
12:00, 13.02.2017 pro 1. kolo VŘ na studentskou Erasmus+ SMS mobilitu 2017/18 (zejména zimní semestr 2017/18), POZOR: na KMA je možné přihlášku odevzdávat pouze do 10.2.2017 12:00
12:00, 07.12.2016 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2017 (zejména letní semestr 2016/17)
12:00, 12.10.2016 dodatečné VŘ na studentskou Erasmus+ SMS mobilitu letní semestr 2016/17
12:00, 01.09.2016 Dream NEW scholarship New Zealand, Semester One, February/March 2017
12:00, 12.05.2016 pro 1. kolo VŘ na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2016/17
12:00, 08.04.2016 pro 2. kolo VŘ na studentskou Erasmus+ SMS mobilitu 2016/17 (zejména zimní semestr 2016/17)
12:00, 30.3.2016 pro 1. kolo VŘ na učitelskou Erasmus+ STA mobilitu 2016/17
12:00, 24.5.2016 pro 3. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2016 (zejména zimní semestr 2016/17),
12:00, 01.03.2016 pro 2. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2016 (zejména zimní semestr 2016/17),
12:00, 22.2.2016 pro 1. kolo VŘ na studentskou Erasmus+ SMS mobilitu 2016/17 (zejména ZS 2016/17)
12:00, 14.12.2015 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2016 (zejména letní semestr 2015/16), POZOR: na KMA je možné přihlášku odevzdávat pouze do 8.12.2015 12:00, na KME pouze do 11.12.2012, 12:00.
12:00, 13.10.2015 pro dodatečné VŘ na studentskou Erasmus+ SMS mobilitu letní semestr 2015/16 - ostatní země
12:00, 23.09.2015 pro dodatečné VŘ na studentskou Erasmus+ SMS mobilitu letní semestr 2015/16 - Velká Británie, Skandinávie
12:00, 13.05.2015 pro 1. kolo VŘ na zaměstnaneckou Erasmus+ STT mobilitu 2015/16
12:00, 26.03.2015 Norské fondy a fondy EHP
12:00, 06.03.2015 pro 2. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2015 (zejména zimní semestr 2015/16)
12:00, 24.02.2015 pro učitelskou mobilitu Erasmus+ (STA) 2015/16
12:00, 10.02.2015 pro 1. kolo VŘ na studentskou mobilitu Erasmus+ (SMS) 2015/16 (zejména zimní semestr 2015/16)
12:00, 15.12.2014 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2015 (zejména letní semestr 2014/15)
12:00, 07.04.2014 dodatečné výběrové řízení pro studentskou mobilitu Erasmus+ (SMS) 2014/15
12:00, 17.02.2014 pro 2. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2014 (zejména zimní semestr 2014/15)
12:00, 17.01.2014 pro učitelskou mobilitu ERASMUS 2014/15
12:00, 17.01.2014 pro studentskou mobilitu ERASMUS ZS 2014/15
12:00, 09.12.2013 pro 1. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2014 (zejména letní semestr 2013/14)
12:00, 10.10.2013 pro mobilitu ERASMUS letní semestr 2013/14
12:00, 10.04.2013 pro mobilitu ERASMUS a Free-Movers zimní semestr 2013/14
12:00, 18.01.2013 pro učitelskou mobilitu ERASMUS 2013/14
12:00, 18.01.2013 pro studentskou mobilitu ERASMUS 2013/14
12:00, 18.01.2013 pro mobilitu Free-Movers zimní semestr 2013/14
12:00, 16.11.2012 pro mobilitu Free-Movers letní semestr 2012/13
12:00, 23.11.2012 pro mobilitu Free-Movers uskutečněnou ještě v roce 2012

Oblíbené destinace studentů

Na mapě vidíte zahraniční univerzity, na které za dobu existence programu Erasmus vyjeli studenti FAVky...

Na koho se obrátit?

Lidé, kteří zajišťují mobilitu na Fakultě aplikovaných věd ZČU

Našeho fakultního koordinátora mobilit najdete v kanceláři UC255 na Katedře matematiky. K návštěvě využijte konzultační hodiny nebo nejdříve napište e-mail na favint@zcu.cz.

Sledujte nás na sociálních sítích